کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
اکنون که رفته ای من مانده ام و فریادهایی چند ... از حرف هایی که باید بودن تو بود حکم...

جزئیات بیشتر...
حج گزاردنِ ابوسعیدابوالخیر
گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

zootechnics
)zootechny(روش تربیت و رام کردن جانوران ،فن اهلى کردن جانوران و حیوانات وحشى

zygoma
( )zygomatic(ج.ش ).استخوان قوس وجنه ،استخوان گونه

yeoman of the guard
گارد سلطنتى محافظ جان پادشاه انگلیس

zymoplastic
انزیم سازى ،انزیم ساز،مولد دیاستاز

word for word
کلمه به کلمه ،تحت اللفظى قانون ـ فقه : طابق النعل بالنعل

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

zoometry
اندازه گیرى اندامهاى جانوران

zooming
کامپیوتر : بزرگ و کوچک کردن تصویر

zoophily
روانشناسى : حیوان خواهى

zurich school
روانشناسى : مکتب زوریخ

two discrepant stories
دو حکایت مختلف

zwitterion
شیمى : یون دو قطبى

y-valve
علوم هوایى : شیر تخلیه روغن

vickers کلمات مرتبط(vickers):
بازگشت به واژه vickers

volcalo
کوه اتش فشان

variegation
گوناگونى ،اختلاف رنگ ،چند رنگ ،متنوع

wang کلمات مرتبط(wang):
بازگشت به واژه wang

abilities کلمات مرتبط(abilities):
بازگشت به واژه abilities

turnkey system
سیستم کامپیوترى که قبلا "تدارک دیده شده و براى استفاده اماده است کامپیوتر : سیستم جامع

unordered tree
کامپیوتر : درخت نامرتب

utricle
انبان چه ،یاخته

zygosity
گشنیدن ،کیفیت تخم لقاح شده ،پیوند جنسى

y-maze
روانشناسى : ماز واى

vehicle mass ratio
علوم هوایى : نسبت جرم نهایى رسانگر بعد از تمام شدن یا قطع سوخت به جرم اولیه ان

traversable
قابل عبور

working
کار کننده ،مشغول کار،کارگر،طرزکار علوم مهندسى : استخراج

xiphisternum
غضروف خنجرى

ytterbium
symb: Yb شیمى : ایتربیم

vis a vis
شخص روبرو،درمقابل ،باهم

volcanic rock
معمارى : سنگ خروجى

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

transfer area
علوم نظامى : در عملیات اب خاکى منطقه نقل و انتقال نیروها از ناوچه ها به ساحل

ulotrichy
پشمالویى ،زبر مو بودن

tymbal
)timbal(نقاره ،دهل ،کوس

transannular strain
شیمى : کشیدگى دو سر حلقه

zoom
بزرگ کردن ،هواپیما را با سرعت وبازاویه تند ببالا راندن ،زوم ،با صداى وزوز حرکت کردن ،وزوز،بسرعت ترقى کردن یا بالا رفتن ،(در فیلمبردارى )فاصله عدسى را کم و زیاد کردن کامپیوتر : درشتنمایى

zoomorphism
تجسم خدا یا خدایان بشکل حیوانات پست ،استعمال اشکال حیوانات در هنر بعنوان علائم مخصوص روانشناسى : حیوان ریخت انگارى

zooparasite
انگل حیوانى ،حیوان انگل

zoophagous
جانور خوار،گوشتخوار زیست شناسى : جانورخوار

zoophilia
روانشناسى : حیوان خواهى

zoophilous
)zoophilic(علاقمند به جانور،حیوان دوست

zoophobia
روانشناسى : حیوان هراسى

zoophyte
جانور گیاه سان ،(ج.ش ).انواع جانوران مهره دارى که رشد انها شبیه گیاه میباشد زیست شناسى : جانور گیاه سان

zooplasty
فن پیوند زدن گوشت جانور به انسان

zootaxy
طبقه بندى جانوران

zootomy
تشریح حیوانات ،جانور شکافى

zoroaster
زردشت ،زرتشت قانون ـ فقه : زرتشت

zoroastrian
زردشتى ،زرتشتى ،پیرو زردشت

zouave
یکى از افراد پیاده نظام فرانسوى در الجزایراملاک A4A: طراحی سئو