کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
با من سخن بگو ای جلوه ی حضور ای مطلق نبود ای سایه ی وجود با من سخن...

جزئیات بیشتر...
coroline
نیمیشن، ماجرایی، خانوادگی، فانتزی, Henry Selick, 2009, امریکا, فیلم...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

lead time
زمان انجام کار،زمان انجام سفارش ،زمان پیشگیرى بازرگانى : مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت کالاى مربوطه علوم نظامى : زمان پیش افت

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

nonsingular matrix
ماتریس عادى ،ماتریس غیر منفرد شیمى : ماتریس ناتکین روانشناسى : ماتریس ناویژه بازرگانى : ماتریس ناویژه

woad
(گ.ش ).ایساتیس رنگرزان ،نیل برى ،نیل

zoogeographic
)zoogeoraphical(وابسته به جغرافیاى حیوانى

you are right
حق با شما است

break bulk cargo
محمولات تفکیک شده بازرگانى : محموله بسته بندى شده

transactor
متعامل ،معامله گر،سوداگر قانون ـ فقه : معامل

zoomorphic
داراى خدایان مجسم بشکل جانور،شبیه جانور،جانورسان

wimple
روسرى زنان قرون وسطى ،چرخ ،پیچ ،خم ،چین و شکن ،با چارقد پوشاندن ،حجاب زدن ،موج دار کردن

win
بردن ،پیروز شدن ،فاتح شدن ،غلبه یافتن بر،بدست اوردن ،تحصیل کردن ،فتح ،پیروزى ،برد ورزش : پیروزى علوم نظامى : پیروز شدن در جنگ

withdrawal symptoms
روانشناسى : نشانه هاى ترک دارو

without justification
قانون ـ فقه : بدون مجوز

wobble
(در چرخ )لنگ بودن ،جنبیدن ،تلوتلو خوردن ،وول خوردن ،مرددبودن ،مثل لرزانک تکان خوردن ،لنگى چرخ ،لق بودن

wobble plate
الکترونیک : صفحه جنبان علوم هوایى : دیسکى که بصورت لولایى یا صلب به عنوان مکانیزم حرکت دهنده روى شفت نصب شده است

world war ii
بازرگانى : جنگ جهانى دوم

world weary
بیزارازجهان ،بیزاراززندگى ،خسته از زندگى

worldling
ادم دنیا پرست ،مادى

vanishing cream
کرم یا روغنى که چون بصورت بمالندزودخوردبرودیاپوست صورت انرا جذب کند

traveler's check
چک مسافرتى

yeild point
حد جارى شدن ،مرز ریختن ،حد فلواژ معمارى : نقطه تسلیم

plotting chart
نقشه ناوبرى هواپیما یا کشتى علوم نظامى : نقشه ثبت و رسم مسیر حرکت ناو

wanderoo
(ج.ش ).عنتر

transational symmerty
شیمى : تقارن انتقالى

wreath
حلقه گل ،تاج گل ،نرده پلکان مارپیچى

yachting
قایق رانى ،مسافرت با قایق تفریحى

zooparasite
انگل حیوانى ،حیوان انگل

wettability
ترى ،قابلیت خیسى

vesicles کلمات مرتبط(vesicles):
بازگشت به واژه vesicles

evade
گریز از دشمن ،طفره زدن از،گریز زدن از،ازسربازکردن ،تجاهل کردن علوم نظامى : فرار کردن از دشمن اجتناب از دستگیر شدن به وسیله دشمن

zoopsia
روانشناسى : توهم حیوان بینى

tubular padlock
معمارى : قفل لوله

z-parameter
علوم مهندسى : پارامتر" زد"

voltage regulation
علوم مهندسى : تنظیم ولتاژ الکترونیک : تنظیم ولتاژ

title-deed
قباله ،سند مالکیت

rememberable
یاداوردنى

zone of acceptability
بازرگانى : منطقه قابل قبول

transmittancy
transmittal(، )transmittanceانتقال ،سرایت ،عبور،ارسال ،مخابره ،پراکنش

ignitorn
لامپ ایگنیترون علوم مهندسى : لامپ با الکترود اتش زنه

to be all eyes
مواظبت کامل کردن ،سرتاپاچشم شدن

wetting agent
ماده خیس کننده معمارى : عامل خیس کننده

xenoglossophilia
روانشناسى : عشق به زبانهاى بیگانه

youch کلمات مرتبط(youch):
بازگشت به واژه youch

verse
بنظم اوردن ،شعر گفتن

trial hole
گمانه معمارى : چاه ازمایشى

worthlessness
بى بهایى ،بى قیمتى

100 کلمات مرتبط(100):
بازگشت به واژه 100

x-y graph
کامپیوتر : نمودارx-y

transient wave
موج سیار علوم مهندسى : امواج سیار

travel agency
اژانس مسافرى ،اژانس مسافرتىاملاک A4A: طراحی سئو