کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
هنوز باورم نمی شود که رفته ای هنوز باورم نمی شود تو بوده ای که اینچنین غرور عشق را به...

جزئیات بیشتر...
آب و آتش
...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

state of the art
جدیدترین تکنولوژى کامپیوتر : تکنولوژى جدید

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

plotting board
پلاتینگ برد علوم نظامى : صفحه مخصوص محاسبات سمت و برد تیراندازى طرح تیر یا نقشه مسیر حرکت

fabulous
افسانه اى ،افسانه وار،مجهول ،شگفت اور

killed steel
فولاد ارام شده علوم مهندسى : فولاد کشته

optima کلمات مرتبط(optima):
بازگشت به واژه optima

pinned کلمات مرتبط(pinned):
بازگشت به واژه pinned

catch up
رسیدن به ،ربودن ورزش : تحرک بیشتر براى جبران عقب ماندگى

off the shelf
مواد در دسترس کامپیوتر : محصول سخت افزار یا نرم افزار با تولید انبوه علوم نظامى : تدارکات اماده براى توزیع و تحویل

infected کلمات مرتبط(infected):
بازگشت به واژه infected

thermite
ماده ترمیت علوم نظامى : ماده مخصوص جوش کارى و ماده اتشزاى داخل گلوله هاى اتشزا

lead time
زمان انجام کار،زمان انجام سفارش ،زمان پیشگیرى بازرگانى : مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت کالاى مربوطه علوم نظامى : زمان پیش افت

singular matrix
ماتریس غیر عادى ،ماتریش ویژه شیمى : ماتریس تکین روانشناسى : ماتریس ویژه بازرگانى : ماتریس منفرد

godlike
خدا مانند

notify party
بازرگانى : فرد یا شرکتى که باید به او اطلاع داده شود

nonsingular matrix
ماتریس عادى ،ماتریس غیر منفرد شیمى : ماتریس ناتکین روانشناسى : ماتریس ناویژه بازرگانى : ماتریس ناویژه

last but not least
اخر از حیث ترتیب ،نه از حیث اهمیت ،اخرین ولى نه کمترین

dang کلمات مرتبط(dang):
بازگشت به واژه dang

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

chimney-sweeper
بخارى پاک کن علوم مهندسى : بخارى پاک کن

varies کلمات مرتبط(varies):
بازگشت به واژه varies

retry
تجدید نظر کردن( در)،دوباره محاکمه کردن ،دوباره ازمایش کردن

observed کلمات مرتبط(observed):
بازگشت به واژه observed

abilities کلمات مرتبط(abilities):
بازگشت به واژه abilities

fancy
خیال ،وهم ،قوه مخیله ،هوس ،تجملى ،تفننى ،علاقه داشتن به ،تصور کردن روانشناسى : خیالبافى

ops کلمات مرتبط(ops):
بازگشت به واژه ops

take out
دراوردن ،پاک کردن ،از عهده برامدن ،به دست اوردن

overlearning
روانشناسى : پراموزى

closer کلمات مرتبط(closer):
بازگشت به واژه closer

zymoscope
تخمیر سنج ،دستگاه اندازه گیرى قدرت تخمیر

mori کلمات مرتبط(mori):
بازگشت به واژه mori

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

protective
محافظتى ،حفاظتى ،محافظ،وابسته به حفظ یا حراست روانشناسى : حمایتى علوم نظامى : زره حفاظتى محافظت کننده

zionism
نهضت تمرکز بنى اسرائیل درفلسطین ،صهیون گرایى ،نهضت صهیونیسم

z-axis
محورz علوم مهندسى : محور" زد" کامپیوتر : محورى که روى یک صفحه مختصات عمق را نشان مى دهد

fidelity
درستى ،وفادارى ،راستى ،صداقت علوم مهندسى : صحت الکترونیک : هماندهى روانشناسى : وفادارى علوم هوایى : فیدلیتى

williamson turn
چرخش ویلیامسون علوم نظامى : نوعى مانور دریایى

vorticity
حالت گردابى علوم هوایى : میزان بردارى دوران موضعى سیال

viricidal
ویروس کش

single-ended spanner
علوم مهندسى : اچار یکسو

bartlett test
روانشناسى : ازمون بارتلت

two state jump
جهش دو حالتى

mallable anealing furnace
علوم مهندسى : کوره باز پخت چکش خوار

whale calf
بچه نهنگ

cost and freight (c&f)
سى اند اف بازرگانى : قیمت و هزینه حمل ،یکى از قراردادهاى اینکوترمز که در ان هزینه حمل نیز به عهده فروشنده بوده و فروشنده کالا را در بندر مقصد به خریدار تحویل میدهد

toolkit کلمات مرتبط(toolkit):
بازگشت به واژه toolkit

removable disk
دیسک برداشتنى کامپیوتر : دیسک قابل حرکت

quasi convex function
تابع شبه محدب بازرگانى : تابع نیمه محدب

zero potential
الکترونیک : پتانسیل خنثىاملاک A4A: طراحی سئو