کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین میلاد ... میلاد...

جزئیات بیشتر...
قالبهای متنوع یخ
...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

catch up
رسیدن به ،ربودن ورزش : تحرک بیشتر براى جبران عقب ماندگى

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

abilities کلمات مرتبط(abilities):
بازگشت به واژه abilities

state of the art
جدیدترین تکنولوژى کامپیوتر : تکنولوژى جدید

last but not least
اخر از حیث ترتیب ،نه از حیث اهمیت ،اخرین ولى نه کمترین

killed steel
فولاد ارام شده علوم مهندسى : فولاد کشته

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

chimney-sweeper
بخارى پاک کن علوم مهندسى : بخارى پاک کن

radar quardship
نگهبانى رادار علوم نظامى : دیدبانى با رادار

eights
ورزش : مسابقه پاروزنى 8 نفره

causing کلمات مرتبط(causing):
بازگشت به واژه causing

vigorish
ورزش : سود متصدى شرط بندى

last in first out
بترتیب عکس ورود کامپیوتر : به ترتیب عکس ورود

zwieback
نان سوخارى نان خشک تخم مرغ دار

zygosity
گشنیدن ،کیفیت تخم لقاح شده ،پیوند جنسى

time
وقت قرار دادن براى ،به موقع انجام دادن وقت نگاهداشتن ،تعیین کردن ،تنظیم کردن زمان بندى کردن ،موقع ،تایم ،گاه ،فرصت ،مجال ،هنگام ،(درجمع )زمانه ،ایام ،روزگار،مد روز،عهد،مدت ،وقت معین کردن ،متقارن ساختن ،مرور زمان را ثبت کردن ،زمانى ،موقعى ،ساعتى علوم مهندسى : زمان کامپیوتر : فرمانTIME قانون ـ

rock hewn
از کوه کنده شده

kinetic equilibrium
شیمى : تعادل سینتیکى

to burst in to a laugh
زیر خنده زدن ،بى اختیارخندیدن

vassal
نوکر،تابع ،پیرو،(حق - .قدیم انگلیس )خراجگزار،هم بیعت بالرد،تبعه ،بنده ،غلام ،رعیت قانون ـ فقه : رعیتى که در ملک مورد تیول کار مى کند

yahoo
جانورى که درقالب انسانى باشد،ادم حیوان صفت

vanishing cream
کرم یا روغنى که چون بصورت بمالندزودخوردبرودیاپوست صورت انرا جذب کند

ptolemaic system
هئیت بطلیموسى

leontief table
جدول لئونتیف ،نگاه کنید به: بازرگانى : Input output table

enravish
بوجداوردن ،ازخودبیخودکردن ،درحال جذبه انداختن

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

singular matrix
ماتریس غیر عادى ،ماتریش ویژه شیمى : ماتریس تکین روانشناسى : ماتریس ویژه بازرگانى : ماتریس منفرد

fiendishly
دیووار،ازروى دیوخویى یاشیطان صفتى ،شریرانه

treble staff
(سل )موسیقى

zootechnical
وابسته به فن تربیت حیوانات

test plan
کامپیوتر : طرح ازمایش

parenthetic(al)
معترض ،معترضه دار،وابسته به عبارت یا جمله معترضه ،درج شده

yaup
)yawp(خمیازه کشیدن ،زوزه ،جیغ زدن ،وراجى کردن

tablier
پیش دامن ،پیش بند،پیش گیر،پیش لنگى

way enough
علوم دریایى : - oars 2

general discharge
ترخیص عمومى از خدمت سربازى علوم نظامى : خاتمه خدمت

trekker
مسافر باگارى

four-speed transmission
علوم مهندسى : گیربکس چهاردور

zymoplastic
انزیم سازى ،انزیم ساز،مولد دیاستاز

zmarker beacon
نوعى برج کنترل هوایى مستقر در میدان تیر پدافند هوایى علوم نظامى : برج مراقبت نشان دهنده محل فرودگاه به هواپیماها

bioerosion
فرسودگى زیستى زیست شناسى : فرسایش زیستى

discharge of solids (am)
معمارى : بده جامد

outrageousness
بى شرفى ،بیحرمتى ،تجاوز،افراط

sternutatory
عطسه اور

cost plus a fixed fee
علوم نظامى : هزینه بعلاوه حق الزحمه ثابت

theatrics
فن نمایش وتاتر

limewort or limp
ترتیزک ابى ،سیزاب

dead
ساکن ،مات ،مسکوت ،توپ کم جان ،مرده ،بى حس ،منسوخ ،کهنه ،مهجور علوم مهندسى : بى پتانسیل قانون ـ فقه : متوفى ورزش : گوى بولینگ ضعیف

charactristic کلمات مرتبط(charactristic):
بازگشت به واژه charactristic

thorough-bred
اصیلاملاک A4A: طراحی سئو