کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
یک اتفاق بود روزی که آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی روزی که آمدی و پنجره را در...

جزئیات بیشتر...
مسواک زدن قبل از صبحانه از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند
مسواک زدن قبل از صبحانه به اندازه مسواک زدن قبل از خواب مهم است و از...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

killed steel
فولاد ارام شده علوم مهندسى : فولاد کشته

state of the art
جدیدترین تکنولوژى کامپیوتر : تکنولوژى جدید

z-axis
محورz علوم مهندسى : محور" زد" کامپیوتر : محورى که روى یک صفحه مختصات عمق را نشان مى دهد

zoophily
روانشناسى : حیوان خواهى

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

nonsingular matrix
ماتریس عادى ،ماتریس غیر منفرد شیمى : ماتریس ناتکین روانشناسى : ماتریس ناویژه بازرگانى : ماتریس ناویژه

zymogenic
مخمر،تخمیر کننده

zerk fitting
علوم نظامى : گریس خور

zeroize
کامپیوتر : صفر کردن علوم نظامى : تنظیم وسایل رمز یک ماشین رمز روى یک وضعیت ثابت

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

zwitterion
شیمى : یون دو قطبى

pinned کلمات مرتبط(pinned):
بازگشت به واژه pinned

gage tube (am)
معمارى : لوله پیتو

zoom box
کامپیوتر : جعبه درشتنمایى

zymoplastic
انزیم سازى ،انزیم ساز،مولد دیاستاز

zootheism
جانور پرستى ،حیوان پرستى

vanishing cream
کرم یا روغنى که چون بصورت بمالندزودخوردبرودیاپوست صورت انرا جذب کند

godlessness
خدانشناسى ،بى دینى

zionism (= zionisme)
قانون ـ فقه : ب و اواره کردن ساکنان اصلى این سرزمین تجسم یافته است

translucid
فراتاب ،شفاف کننده ،روشن کننده زجاجى ،شفاف

zygomatic
( )zygoma(ج.ش ).استخوان قوس وجنه ،استخوان گونه

zoysia
(گ.ش ).چمن خزنده پایاى نواحى گرمسیر

zootechnics
)zootechny(روش تربیت و رام کردن جانوران ،فن اهلى کردن جانوران و حیوانات وحشى

zootaxy
طبقه بندى جانوران

zinnia
(گ.ش ).خانواده گل اهارى

zoophilia
روانشناسى : حیوان خواهى

zoom lens
عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر

zooltry
جانورپرستى

zonation
ساختمان غشایى ،طرز پخش و انتشارموجودات در مناطق جغرافیایى

yourself
خود شما،شخص شما

zincic
روى دار،رویى

zero point energy
انرژى نقطه صفر شیمى : انرژى در صفر مطلق

zero punch
کامپیوتر : سوراخ صفر

zerofill
کامپیوتر : پر کردن با صفر

zucchini
(گ.ش ).کدوى تابستانى ،کدو سبز

y-site
علوم نظامى : نوعى محوطه انبار مهمات روباز موقت که اطراف ان با سدهاى خاکى احاطه شده باشد

zine of saturation
عمران : منطقه اشباع

zombie
)zombi(مارخدا،خدایى بشکل مار(در میان سرخ پوستان)،روحى که بعقیده سیاه پوستان ببدن مرده حلول کرده و انراجان تازه بخشد،انسان زنده شد،ادم احمق

zephyrus
دار گونه باد صبا،باد صبا

zinc(k)y
روى دار،روى مانند

yori کلمات مرتبط(yori):
بازگشت به واژه yori

zoned کلمات مرتبط(zoned):
بازگشت به واژه zoned

zooks
علامت تعجب ،عجبا،زکیسه

zoom
بزرگ کردن ،هواپیما را با سرعت وبازاویه تند ببالا راندن ،زوم ،با صداى وزوز حرکت کردن ،وزوز،بسرعت ترقى کردن یا بالا رفتن ،(در فیلمبردارى )فاصله عدسى را کم و زیاد کردن کامپیوتر : درشتنمایى

zoophobia
روانشناسى : حیوان هراسى

z-parameter
علوم مهندسى : پارامتر" زد"

zygomatic bone
استخوان گونه

zymology
مبحث تخمیر و شناسایى مخمرها،مخمرشناسى

catch up
رسیدن به ،ربودن ورزش : تحرک بیشتر براى جبران عقب ماندگىاملاک A4A: طراحی سئو