کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
... پس از تو هجوم گریه و درنگ بغض زمان پس از تو درغبار غروب ، شکست انحنای افق پس از تو...

جزئیات بیشتر...
آبنمای تروی در روم
...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

two way list
لیست دو طرفه

unlink
جدا کردن ،سواکردن ،بندهاى زنجیررااز هم باز کردن

why on earth
اصلا چرا

sativa کلمات مرتبط(sativa):
بازگشت به واژه sativa

normal freezing point
شیمى : نقطه انجماد متعارفى

xenophile
بیگانه دوست ،بیگانه پرست ،اجنبى پرست قانون ـ فقه : بیگانه پرست

zone bits
بیت هاى مخصوصى که در کنار بیت هاى عددى براى نمایش کاراکترهاى الفبایى بکار میروند،بیت منطقه کامپیوتر : بیت دسته بندى

vice cunsol
قانون ـ فقه : نایب کنسول

xerophytes
خشکى پسند( گیاهان) عمران : خشکى پسند

you are right
حق با شما است

y-punch
کامپیوتر : سوراخ سطر دوازدهم

tipped کلمات مرتبط(tipped):
بازگشت به واژه tipped

vapo کلمات مرتبط(vapo):
بازگشت به واژه vapo

zoogenic
( )zoogenous(ج.ش ).بچه زا،بچه گذار،زاینده ،زایا

underpants
تنکه)tonokeh( ،زیر پوش ،زیر شلوارى

to clothe oneself
جامه برتن کردن

yori ashi
ورزش : لغزش پا

to change the tack
تغییر رویه دادن

to keep one's health
مواظب بهداشت خود بودن

zero-angle cut
الکترونیک : برش با زاویه صفر

yellow daisy
(گ.ش ).گل پنچ هزارى ،گل ژاپونى

unit central processing
کامپیوتر : واحد پردازش مرکزى

woad
(گ.ش ).ایساتیس رنگرزان ،نیل برى ،نیل

word salad
اشفته گویى روانشناسى : سالاد کلمات

vegetative nervous system
روانشناسى : دستگاه عصبى نباتى

scrubbing کلمات مرتبط(scrubbing):
بازگشت به واژه scrubbing

unstable
نااستوار،بى ثبات ،بى پایه ،لرزان ،متزلزل ،ناپایا،ناپایدار معمارى : ناپایدار قانون ـ فقه : متزلزل روانشناسى : نااستوار بازرگانى : بى ثبات

watch
نگهبانى ،پاس ،نگهبان ،مراقبت کردن مواظبت کردن ،پاییدن ،دیدبان ،مدت کشیک ،ساعت جیبى و مچى ،ساعت ،مراقبت کردن ،مواظب بودن ،بر کسى نظارت کردن ،پاسدارى کردن علوم نظامى : نگهبانى دادن علوم دریایى : syn : guard،پاس نگهبانى

yohan کلمات مرتبط(yohan):
بازگشت به واژه yohan

what a lark
چه تفریحى

to do without any thing
ازچیزى صرف نظرکردن ،بدون چیزى گذران کردن

zone punch
کامپیوتر : سوراخ دسته بندى

woodshed
انبار هیزم ،انبار الوار و چوب ،هیزم دان ،(باالت موسیقى )تمرین کردن

windburn
بادزدگى

thulium
symb: Tm شیمى : تولیم

to fall on ones knees
زانوزدن ،بیرون افتادن ،بلابه افتادن

woods کلمات مرتبط(woods):
بازگشت به واژه woods

under lock and key
زیر قفل

yellow green alga
(ج.ش )جلبک داراى رنگدانه زرد تا سبز

to cast the lead
ژرف پیمایى کردن

wordbook
کتاب لغت ،واژه نامه

wilkes کلمات مرتبط(wilkes):
بازگشت به واژه wilkes

variable format
با قالب متغییر

retrospection
پس نگرى ،نگاه به قهقرا قانون ـ فقه : عطف به ما سبق کردن روانشناسى : بازنگرى

upward trend
بازرگانى : روند صعودى

thyroid
سپردیس ،سپرمانند،وابسته بغده درقى

to lool black
خشمگین یا متغیر بنظر امدن

xenon
Xe،(ش ).گزنون ،نوعى گاز بى اثر علوم مهندسى : گاز بى اثر گزنون شیمى : گاز بى اثر گزنون علوم هوایى : گاز گزنون

youngish
جوان وار،نسبتا جوان

zollner illusion
روانشناسى : خطاى ادراکى زولنراملاک A4A: طراحی سئو