کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
هم اکنون دگر چگونه ، با که بتوان گفت ؟ ! که در ظلمت سکوت در غربت حجیم فقدان آن...

جزئیات بیشتر...
تفریح با قایق تندرو 30 میلیون یورویی !!
زندگی اشخاص پولدار هر طرفش را که می بینی هزینه های سرسام آور...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

state of the art
جدیدترین تکنولوژى کامپیوتر : تکنولوژى جدید

1 ib of tea
یک پاوند چاپى ،یک گیروانکه چاپى

eicosane
شیمى : ایکوزان

abilities کلمات مرتبط(abilities):
بازگشت به واژه abilities

take out
دراوردن ،پاک کردن ،از عهده برامدن ،به دست اوردن

last in last out
کامپیوتر : LILo

pinned کلمات مرتبط(pinned):
بازگشت به واژه pinned

zygotic
)بوجود اید،تخم بارور،تخم

wang کلمات مرتبط(wang):
بازگشت به واژه wang

solstices
نجوم : انقلابین علوم دریایى : انقلابین

killed steel
فولاد ارام شده علوم مهندسى : فولاد کشته

zwieback
نان سوخارى نان خشک تخم مرغ دار

zygomatic bone
استخوان گونه

tanabe-sugano diagram
شیمى : نمودار تانابه - سوگانو

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

off the shelf
مواد در دسترس کامپیوتر : محصول سخت افزار یا نرم افزار با تولید انبوه علوم نظامى : تدارکات اماده براى توزیع و تحویل

vibratility
vibrational(، )vibrationاهتزاز،لرزه ،نوسان ،جنبش ،تردید، :)adj.& n.(قابلیت ارتعاش

eighty column card
کارت هشتاد ستونى

x-ray equipment
علوم مهندسى : تجهیزات اشعه رونتگن

zombie
)zombi(مارخدا،خدایى بشکل مار(در میان سرخ پوستان)،روحى که بعقیده سیاه پوستان ببدن مرده حلول کرده و انراجان تازه بخشد،انسان زنده شد،ادم احمق

zoological garden
باغ وحش

chimney-sweeper
بخارى پاک کن علوم مهندسى : بخارى پاک کن

trust money
قانون ـ فقه : پول امانى

true or sternal ribs
دنده هاى حقیقى ،اضلاع پیوسته به قص

yearling
ادم یکساله ،گیاه یک ساله ورزش : اسب یکساله

zygote
)بوجود اید،تخم بارور،تخم

viscus
اندرون ،عضوى که در احشاء واقع شده است

umber
روح ،شبح ،سایه انداختن ،قهوه اى مایل بزرد

yoicks
صید روباه ،علامت تعجب در هیجان و خشم و خوشى و وجد.فریاد تحریک و تشویق براى تازى شکارى مخصوص

yield of invested capital
بازرگانى : بازده سرمایه گذارى

solubility
حل شدنى ،قابلیت حل علوم مهندسى : قابلیت انحلال معمارى : قابلیت انحلال شیمى : انحلال پذیرى ورزش : انحلال پذیرى

counter intelligence
علوم دریایى : ضداطلاعات

headlock کلمات مرتبط(headlock):
بازگشت به واژه headlock

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

sofa
نیمکت مبلى نرم وفنرى

youngest
جوانترین

y-punch
کامپیوتر : سوراخ سطر دوازدهم

ultrahigh frequency
فرکانس فوق العاده زیاد، )UHF(بسامد ماوراء زیاد علوم نظامى : ابر فرکانس

what is done cannot be undone
اب رفته بجوى برنمیگردد

vocal cords
(تش ).تارهاى صوتى ،رشته هاى صوتى یا اوایى

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

zoom lens
عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر

upper arm support
ورزش : حفظ تعادل روى پارالل

dangeously کلمات مرتبط(dangeously):
بازگشت به واژه dangeously

y-connection
علوم مهندسى : اتصال ستاره الکترونیک : اتصال شلوارى علوم هوایى : اتصال ستاره

undre کلمات مرتبط(undre):
بازگشت به واژه undre

yttria
ایتریا شیمى : ایتریم اکسید

zoographic
وابسته به جانور شناسى تطبیقى و توصیفى

zubenelgenubi
زبانى جنوبى ،کفه جنوبى نجوم : الفا - میزان

x-ray analysis
شیمى : تحلیل پرتو ایکساملاک A4A: طراحی سئو