کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
موسیقی یعنی اندیشه، یعنی هستی را باید کردن، یعنی صدای باران را آهنگ زندگی کردن، موسیقی یعنی در...

جزئیات بیشتر...
وقتی ریاضیدان عاشق می شود! شعری از پروفسور هشترودی
منحنی قامتم، قامت ابروی توست خط مجانب بر آن، سلسله گیسوی اوست...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

weiss constant
شیمى : ثابت وایس

tincal or kal
بوره طبیعى ،بوراق خام ،تنکار

wheel spoke
علوم مهندسى : پره چرخ

wheeze
با صدا نفس کشیدن ،خس خس کردن ،خس خس

wooden head
کودنى

vodka
ودکا،عرق روسى

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

young turk
افسر جوان افراطى

vital ground
زمین حیاتى علوم نظامى : زمین یا عوارض مهم

window pane
جام پنجره

water pressure
علوم مهندسى : فشار اب

weight by volume
علوم مهندسى : وزن حجمى

weightiness
سنگینى ،اهمیت

wellborn
نیکزاده ،اصیل ،نجیب زاده ،داراى خصوصیات نجابت

where no human foot can tread
جایى که پاى ادمیزاد بدان نمیرسد

wold
زمین بائر،دشت

window panes
باران با صدا به پنجره مى خورد

vociferance
سروصدا،فریاد و نعره ،زوزه ،داد و بیداد

not ahunderd mails flom
نه چندان دوراز،نزدیک

who wants me?
که مرا میخواهد ببیند؟

unusually
بطور فوق العاده

what is the past of go
چیست ؟

will 2
اراده ،میل ،خواهش ،ارزو،نیت ،قصد،عزم ،اختیار،خوددارى ،وصیت نامه

turki
)turkic(زبانهاى ترکى شامل جغتایى وعثمانى

weigh down
زیر بار خم شدن یا کردن

vaccinal
وابسته به واکسن

to salute with a smile
با لبخند تلقى کردن

viva
حرف ندا حاکى از حسن نیت و دعاى خیر،زنده باد

young and old
پیر و جوان

virial theorem
شیمى : قضیه ویریال

valueless
بى بها،بى ارزش ،بى قیمت

topological psychology
روانشناسى مکان نگر( نظریه لوین) روانشناسى : روانشناسى مکان نگر

unscientific
غیرعلمى ،خلاف موازین علمى

weighting bottle
شیمى : ظرف توزین

virologist
متخصص ویروس شناس ،ویژه گرعلم ویروس شناسى ،ویروس شناس

x rays
اشعه ایکس نجوم : پرتو ایکس

wander wave
موج سیار علوم مهندسى : امواج سیار

unknown quantity
مقدارمجهول یانامعلوم ،کسیکه کردارش رانتوان پیش بینى کر د

top dead center (tdc)
علوم هوایى : نقطه مرگ بالا

two-phase induction motor
موتور القائى دو فاز علوم مهندسى : موتور اندوکسیونى دو فاز

undermention
در زیر ذکرکردن

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

virtuous
فرهومند،پرهیزکار،باتقوا،پاکدامن ،عفیف ،بافضیلت

zeigarnik کلمات مرتبط(zeigarnik):
بازگشت به واژه zeigarnik

white pepper
فلفل سفید

wheezy
داراى صداى خرخر،خس خس یا خر خر کننده

wine of ipecac
شربت اپیکا

translatable
قابل ترجمه ،قابل معنى کردن ،قابل تعبیر

versailles treaty
قانون ـ فقه : گردید

where is the kilogramme weight ?
سنگ کیلوگرم کجاست ؟وزنه....املاک A4A: طراحی سئو