کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
پدرم ای که احساس تو پاکترین احساس است...تو می نوازی برای عشق، برای احساس، برای زندگی، لطافت و پاکی...

جزئیات بیشتر...
داستانهای کوتاه اخلاقی
...

جزئیات بیشتر...فرهنگ لغت

thermite
ماده ترمیت علوم نظامى : ماده مخصوص جوش کارى و ماده اتشزاى داخل گلوله هاى اتشزا

state of the art
جدیدترین تکنولوژى کامپیوتر : تکنولوژى جدید

gz کلمات مرتبط(gz):
بازگشت به واژه gz

plotting board
پلاتینگ برد علوم نظامى : صفحه مخصوص محاسبات سمت و برد تیراندازى طرح تیر یا نقشه مسیر حرکت

chimney-sweeper
بخارى پاک کن علوم مهندسى : بخارى پاک کن

lead time
زمان انجام کار،زمان انجام سفارش ،زمان پیشگیرى بازرگانى : مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت کالاى مربوطه علوم نظامى : زمان پیش افت

catch up
رسیدن به ،ربودن ورزش : تحرک بیشتر براى جبران عقب ماندگى

last but not least
اخر از حیث ترتیب ،نه از حیث اهمیت ،اخرین ولى نه کمترین

killed steel
فولاد ارام شده علوم مهندسى : فولاد کشته

pinned کلمات مرتبط(pinned):
بازگشت به واژه pinned

take out
دراوردن ،پاک کردن ،از عهده برامدن ،به دست اوردن

chimney-stalk
ان قسمت ازدودکش که ازسقف بیرون است ،دودکش کارخانه

varimax rotation
چرخش واریماکس( در امار) روانشناسى : چرخش واریماکس

zone defence
ورزش : دفاع منطقه اى

zymurgy
مبحث عمل تخمیر در شیمى علمى ،تخمیرشناسى

singular matrix
ماتریس غیر عادى ،ماتریش ویژه شیمى : ماتریس تکین روانشناسى : ماتریس ویژه بازرگانى : ماتریس منفرد

zoologist
جانور شناس ،ویژه گر جانورشناسى

zoographical
وابسته به جانور شناسى تطبیقى و توصیفى

translet
کامپیوتر : ترجمه کردن

fractionation
شیمى : جزء به جزء کردن

zooming
کامپیوتر : بزرگ و کوچک کردن تصویر

off the shelf
مواد در دسترس کامپیوتر : محصول سخت افزار یا نرم افزار با تولید انبوه علوم نظامى : تدارکات اماده براى توزیع و تحویل

zoom lens
عدسى دوربین عکاسى داراى کانون متغیر

single-core cable
کابل یک سیمه علوم مهندسى : کابل یک رشته اى

zoomorphism
تجسم خدا یا خدایان بشکل حیوانات پست ،استعمال اشکال حیوانات در هنر بعنوان علائم مخصوص روانشناسى : حیوان ریخت انگارى

woman suffrage
حق راى نسوان

zoophilia
روانشناسى : حیوان خواهى

fabulous
افسانه اى ،افسانه وار،مجهول ،شگفت اور

zoom box
کامپیوتر : جعبه درشتنمایى

to bury alive
زنده بگورکردن یاگذاشتن

infundibulate
)infundibular(قیفى شکل ،داراى ساختمان قیفى

valley cross section (am)
معمارى : نیمرخ عرضى دره

absolute deviation
انحراف مطلق عمران : انحراف مطلق شیمى : انحراف مطلق بازرگانى : انحراف مطلق ورزش : انحراف مطلق علوم نظامى : انحراف اصابت گلوله تا مرکز هدف

interpretability
قابلیت تفسیر علوم نظامى : قابلیت توجیه

zoom
بزرگ کردن ،هواپیما را با سرعت وبازاویه تند ببالا راندن ،زوم ،با صداى وزوز حرکت کردن ،وزوز،بسرعت ترقى کردن یا بالا رفتن ،(در فیلمبردارى )فاصله عدسى را کم و زیاد کردن کامپیوتر : درشتنمایى

williamson turn
چرخش ویلیامسون علوم نظامى : نوعى مانور دریایى

zoophily
روانشناسى : حیوان خواهى

afloat
در کشتى ،شناور،در حرکت بازرگانى : در حرکت ورزش : شناور

drank as a f.
نوشابه زیادخورده ،مست لایعقل

zincify
روى ،روح

zero hour
ساعت س ،(نظ ).هنگام حمله یا حرکت تعیین شده قبلى ،(مج ).لحظه شروع ازمایشات سخت ،لحظه بحرانى علوم نظامى : ساعت شروع عملیات

refuses کلمات مرتبط(refuses):
بازگشت به واژه refuses

absolute drought
زیست شناسى : خشکى مطلق

mallable anealing furnace
علوم مهندسى : کوره باز پخت چکش خوار

zone time
وقت یا ساعت منطقه اى علوم نظامى : سیستم ساعت 24 ساعتى جهانى

verisimilitude
راست نمایى ،احتمال ،شباهت به واقعیت

zeal
وطن پرستى ،جانفشانى ،شوق ،ذوق ،حرارت ،غیرت ،حمیت ،گرمى ،خیر خواهى ،غیور،متعصب علوم نظامى : شور وطن عشق و علاقه به وطن

zymogenic
مخمر،تخمیر کننده

yokefellow
یار،رفیق ،هم تراز،شریک زندگى

x-ray apparatua
شیمى : دستگاه پرتو ایکساملاک A4A: طراحی سئو