کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
<<بعدیقبلی>>


کیانا وحدتی
بیا ببین که چه کرده ای با بلوغ حقیقت عشق بیا مرا ببین در التهاب شعله سرکش درد بیا ببین رها...

جزئیات بیشتر...
Floppy Art
...

جزئیات بیشتر...


شتر بی دم و سر و اشکم که دید؟
« 6576 بازدید »

شان نزول: این حکایت بشنو از صاحب بیان           در طریق و عادت قزوینیان
بر تن و دست و کتف ها بی گزند          از سر سوزن کبودی ها زنند
سوی دلاکی بشد قزوینی ای              که کبودم زن ، بکن شیرینی ای
گفت : چه صورت زنم ای پهلوان ؟        گفت : برزن صورت شیر ژیان
طالعم شیر است و نقش شیر زن         جهد کن رنگ کبودی سیر زن
گفت : بر چه موضعت صورت زنم ؟        گفت بر شانه زن آن رقم صنم  
تا شود پشتم قوی در رزم و بزم            با چنین شیر ژیان در عزم و حزم
چون که او سوزن فرو بردن گرفت            درد آن بر شانگه مسکن گرفت
پهلوان در ناله آمد کای سنی                مرمراکشتی ،چه صورت میزنی ؟ ( سنی = بلند مرتبه و رفیع )
گفت : آخر شیر فرمودی مرا                  گفت : از چه اندام کردی ابتدا ؟
گفت : از دمگاه آغازیده ام                    گفت : دم بگذار، ای دو دیده ام
از دم و دمگاه شیرم دم  گرفت              دمگه او دمگهم ،  محکم گرفت
شیر بی دم باش ، گو ای شیر ساز        که دلم سستی گرفت از زخم گاز
جانب دیگر گرفت آن شخص ،زخم            بی محابا ، بی مواسا ، بی ز رحم ( مواسا = یاری دادن )
بانگ زد او کاین چه اندامست ازو             گفت : این گوش است ای مرد نکو
گفت : تا گوشش نباشد ای حکیم           گوش را بگذار و کوته کن گلیم ( کوته کردن گلیم = مختصر کردن )
جانب دیگر خلش آغاز  کرد                      باز قزوینی فغان را ساز کرد
کاین سوم جانب چه اندام است نیز          گفت : اینست اشکم شیر ،ای عزیز
گفت : تا اشکم نباشد شیر را                  چه شکم باید نگار سیر را ؟
خیره شد دلاک و بس حیران بماند             تا بدیر انگشت در دندان بماند
بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد                 گفت : در عالم کسی را این فتاد؟
شیر بی دم و سر و اشکم که دید ؟            این چنین شیری خدا خود نافرید .
منبع: مثنوی ، دفتر اول - داستانهای امثال دکتر حسن ذوالفقاری

تهیه کننده سند: anvar

نظرات بازدید کنندگان    

آپارتمان A4A: طراحی سئو